Som Vallès

Alcalde de Sabadell

El Vallès s'ha consolidat com la primera concentració industrial de Catalunya, principal espai productiu del sud d'Europa quan parlem de manufactura, coneixement i logística. Més d’1,3 milions de persones, una realitat territorial, econòmica i social molt diversa, formada per sistemes urbans amb característiques pròpies que conviuen amb entorns rurals de gran valor. El Vallès és un espai amb una gran qualitat de vida i amb un enorme potencial.

La nostra posició estratègica de porta de Barcelona ens ha comportat, però, un desajust en la capacitat d’organització i lideratge. Les actuacions al territori s’han fet sovint de forma descoordinada i la fragmentació administrativa ha anat en contra de la potència dels espais productius, dels pols de coneixement, de la protecció del sistema d’espais agroforestals i dels valors paisatgístics.

La millora de la mobilitat al Vallès és avui un dels principals reptes; la desatenció d’aquest problema suposa un greuge social, econòmic i ambiental i un obstacle important per al nostre desenvolupament. En aquest moment es mantenen greuges flagrants, com ara que les tres capitals administratives no es trobin encara avui dia connectades a nivell ferroviari de forma directa, que no disposem de serveis semidirectes a l'aeroport o que Terrassa i Sabadell estiguin en zones tarifàries diferents en el marc d'un esquema de corones que cal revisar profundament.

Per jugar el rol potencial que el Vallès pot aportar al país no n’hi ha prou d’haver deixat de ser el pati del darrere de Barcelona, sinó que ens cal transformar la nostra relació amb la capital. Ja no hi ha motiu per al plany davant l’històric centralisme desmesurat que ha exercit la capital catalana. Cal una aposta conjunta des dels municipis per fer un pas endavant en l’ordenació i organització administrativa, per a la vertebració i la cohesió territorial, amb l'objectiu ineludible d'esdevenir una centralitat reconeguda i amb competències pròpies en el si del territori català.

Cal una nova mirada metropolitana sobre el Vallès, sense localismes de curta volada, sinó amb visió de país, amb el reconeixement i el respecte a la identitat rural. Cal un tractament innovador per construir una estratègia compartida de futur i potenciar el nostre paper com a motor de Catalunya.

L’actual estructura territorial no és en absolut adequada per a la potent realitat regional que representa el Vallès dins de Catalunya. No es tracta de tenir més o menys comarques, sinó d’enfocar la qüestió de forma innovadora, valenta i amb visió de futur, establint vies de diàleg i col·laboració amb el govern de Catalunya i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i generant un ampli consens social, econòmic i institucional. Necessitem un tractament singular, que permeti potenciar les capacitats del Vallès.

El Vallès ha de ser reconegut com una realitat metropolitana, igual que en el seu dia es va fer amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal posar el debat territorial al capdamunt de l’agenda política, com un repte urgent, i liderar les propostes que portin al reconeixement de la realitat metropolitana del Vallès. Aquesta proposta neix d’un convenciment que és fruit dels diàlegs, les esperances i les inquietuds que han estat plantejats per diversos actors en els darrers temps. Un debat que Fem Vallès va portar al Parlament el 2016 i que va motivar també un estudi promogut per ambdós consell comarcals, sense que n’hagin sorgit propostes polítiques fermes.

Aquest reconeixement, ha d’obrir la porta a un tractament estratègic i en clau metropolitana de les qüestions que incideixen en la qualitat de vida de la ciutadania, en la justícia social, en la sostenibilitat i en la creació d’oportunitats pel progrés econòmic i l'ocupació. Cal també, en paral·lel, una revisió innovadora del rol i el funcionament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que fragmenta de forma incoherent el Vallès, i de la seva relació amb el govern de Catalunya, com a motor de país i de progrés econòmic i social. En aquest context, l’extensió en taca d’oli de l’AMB que ha plantejat recentment algun municipi respon a la manca d’un veritable model d’organització territorial propi del segle XXI.

El reconeixement de l'Àrea Metropolitana del Vallès i de la capacitat prospectiva i de generació de projectes ha de permetre fer emergir les potencialitats de mancomunar serveis i de major cooperació municipal superant les diferències actuals. Amb tot, doncs, això suposa superar el provincianisme i velles disputes estèrils entre municipis per afavorir l’enorme potencial latent de desenvolupament de les sinèrgies ja presents.

Les capitals, els municipis amb més pes demogràfic, hem de ser pal de paller i estímul d’una futura configuració en àrea metropolitana, per enfortir l'administració pública, generar espais metropolitans per a la competitivitat i la innovació, la cooperació entre els espais d'avantguarda, i treballar conjuntament en l’ordenació de la mobilitat, les infraestructures, l'aigua, els residus, l'activitat econòmica, el suport al teixit productiu i a la xarxa universitària i de recerca, les polítiques ambientals i la gestió d'espais agroforestals.

Edicions locals