Escola Orfeònica de Martorelles 110 anys

L'any 1845 el jove músic i compositor, Josep Anselm Clavé i Camps,   començà a dirigir una orquestra anomenada La Aurora, integrada per una vintena d'homes que feien sonar instruments senzills i percussió. Clavé optà perquè tots els components de La Aurora cantessin, a base de veus polifòniques. D'aquí sorgí la idea de crear, el febrer de 1850, una societat coral amb el nom de La Fraternitat, que seria la primera a l'Estat espanyol.

Amb La Fraternitat, Clavé, a base d'escriure i interpretar partitures senzilles i en català que oferia als cors que s'hi volguessin federar, aconseguí apropar el cant coral a una classe treballadora que portava una vida que es reduïa a treballar moltes hores,  sense oportunitat de gaudir d'activitats lúdiques que no fossin els cafès i les tavernes.

Tot seguint l'exemple i gràcies a l'ajut que oferia la Federació de Cors de Clavé, aviat es començaren a crear a Barcelona i poblacions veïnes grups corals formats exclusivament per homes. La tendència s'aniria escampant per tota Catalunya en pocs anys.

Després de la mort de Clavé, el 1874, el moviment coral orfeònic necessitava adaptar-se als nous temps. La reforma la dugué a terme l'Orfeó Català, fundat el 1891 per Lluís Millet i Pagès i Amadeu Vives, que crearen les obres més entranyables i significatives del repertori musical català. Cal recordar també els innombrables orfeons que a semblança de l'Orfeó Català es fundaren al Principat i als casals culturals catalans escampats arreu del món.

És en aquest context que a Martorelles , a principis de 1906, un grup d'uns 30 homes comencen a assajar sota la direcció d'en Joan Lozano, veí de Martorelles. L'any següent (1907) es constituïa oficialment a Martorelles la Societat Coral La Violeta. L'any 1932, en complir-se les noces de plata,  es produeix el canvi de nom de l'entitat, que passa a dir-se Escola Orfeònica de Martorelles.

El canvi de nom significa també una altra manera d'entendre el cant coral a base de cantants dels dos sexes, amb interpretacions de fins a 6 veus i promocionant  l'estudi musical. En aquesta nova època l'Escola Orfeònica de Martorelles  va arribar a tenir 160 cantaires i donava classes de solfeig
.
L'activitat coral a Martorelles s'estroncà l'any 1936 degut a la guerra civil i no es tornà a reprendre fins 17 anys després, el 1953. No hem d'oblidar que acabada la guerra es prohibiren totes les entitats que tenien a veure amb el sentiment català i amb l'ús de la llengua catalana  que quedà restringida a l'àmbit privat.

Quan la tolerància política ho  va permetre, l'entitat es reorganitzà de nou, només amb veus masculines,  i uns 120 cantaires, la qual cosa va fer possible celebrar l'any 1957 el seu 50 aniversari.
L'any 1982 fou important per dos conceptes:  la celebració del 75 aniversari de la seva fundació i l' iniciació  dels tràmits per la compra del que esdevindrà el local social de l'entitat, el qual va ser inaugurat el 31 de març de 1984.

Estem en el 2017. L'Escola Orfeònica de Martorelles ha arribat als 110 anys d'existència sense defallir, en un món complex i ple d'opcions. La seva raó de ser ha estat i serà sempre el cant coral, però durant la seva llarga existència ha estat, també, un element dinamitzador de la vida cultura i recreativa del seu poble. Basta repassar el programa d'activitats d'aquest any per adonar-se'n. A banda dels concerts i cantades, hi trobem les activitats del grup de teatre, les ja típiques  jornades gastronòmiques: calçotada, paella, sardinada, rom cremat i havaneres; així com l'habitual excursió anual. Només ens queda compartir un desig: més llarga vida encara.

Edicions locals