El govern de Martorelles planteja crear una empresa municipal per gestionar l'escola bressol Els Cirerers

El ple va donar llum verda a una comissió d'estudi que s'encarregarà de valorar la proposta

Societat

Escola bressol municipal Els Cirerers
Escola bressol municipal Els Cirerers | Aj. Martorelles

El ple de Martorelles va aprovar dilluns la creació d'una comissió d'estudi que s'encarregarà d'analitzar com s'haurà de gestionar l'escola bressol municipal Els Cireres un cop finalitzi, després de 15 anys, la concessió amb Dau Bressols que acaba el pròxim 31 de juliol. El govern local ha posat a sobre la taula la proposta de crear una empresa municipal que es faci càrrec de la gestió del centre, opció que haurà de valorar aquesta comissió d'estudi. 

En concret, el ple va donar llum verda a iniciar la instrucció de l'expedient administratiu per a la creació d'una societat mercantil local de capital íntegrament públic que acrediti la conveniència i oportunitat per dur a terme l'exercici de l'activitat econòmica de prestació de servei públic municipal d'escola bressol.

Així mateix, també es va decidir crear una comissió d'estudi a qui se li encomanarà la redacció, en el termini màxim de tres mesos des de la seva constitució, d'una memòria justificativa sobre la idoneïtat de crear una empresa pública per gestionar l'escola bressol municipal.

La comissió d'estudi estarà presidida per l'alcalde o qui ell designi en el seu lloc, la secretària de la corporació i com a vocals els regidors Gerard del Caño, Mónica Utrilla i Mari Carmen Villarrazo; la interventora de l'Ajuntament; la responsable de contractació; la tècnica d'ensenyament i el cap de via pública, obres i serveis.

La decisió final sobre si es crea aquesta societat mercantil local o es decideix fer una nova concessió perquè la continuï gestionant una empresa externa es votarà en el ple municipal.

"Durant els darrers anys s'han estat estudiant diferents modalitats de gestió un cop acabés el contracte, atès que hem vist experiències a altres municipis on no funcionaven per concessió directa externalitzada. El que volem analitzar és les possibilitats de gestionar via una empresa municipal, com fan molts altres municipis i, per tant, tenir un major control del dia a dia de l'escola", explicava l'alcalde, Marc Candela.

Candela afegia, que el projecte de l'escola bressol municipal ha estat un "èxit" i que en els darrers dos anys estan tenint "un excés de demanda".

Des d'Units per Martorelles, la regidora Margarita Casanovas, donava el seu vot afirmatiu a la proposta, però alertava: "Que quedi clar que els diners són de l'Ajuntament. No és una empresa que anirà sola, dependrà de l'Ajuntament".

També la portaveu del PSC-MAPM, Mari Carmen Villarrazo, votava a favor de crear la comissió, amb alguns matisos: "No compartim massa, per altres experiències, la creació empreses municipals. Amb la comissió d’estudi tindrem la informació per valorar aquesta creació d’empresa per gestionar l’escola bressol", deia.

El punt es va aprovar per unanimitat del ple.

Edicions locals