​​​​​​​Els noms i els cognoms més posats a Martorelles: José i García encapçalen el rànquing

Els noms més tradicionals continuen sent els més comuns, tot i que hi ha canvis entre les noves generacions

Societat

| Aj. Martorelles

Al conjunt de Catalunya, fa anys que Marc és el nom masculí més posat a nadons, mentre que per a les nenes els pares i mares acostumen a decantar-se pel de Júlia. Unes opcions que en el cas de Martorelles no es comparteixen.

Segons dades del padró municipal, en els darrers cinc anys Unai (4), Jan (4) i Leo (3), han estat els noms més habituals que les famílies martorellesenques han escollit per als seus fills. Mentre que el d'Ariadna (3), Mia (3) i Lia (3), s'han convertit en els més triats per anomenar a les nounades.

Tots aquests noms, considerats per a la gent més gran un pèl moderns, comencen a modificar la nomenclatura del padró municipal, fins ara formada per noms més tradicionals.

Amb tot, segons dades del padró facilitades per l'Ajuntament de Martorelles, José, Antonio i Francisco continuen sent els noms més freqüents al municipi. En concret, es diuen José 78 homes del poble, mentre que el nom d'Antonio el porten 68 i el de Francisco 56.

En el cas dels noms de dones, el de Montserrat i Maria, seguides de Carmen són els més habituals en el padró actual. De fet, es diuen Montserrat 54 dones martorellesenques, les mateixes que es diuen Maria. Mentre que s'anomenen Carmen 41 fèmines.

Els cognoms més freqüents

Pel que fa als cognoms, entre els més comuns del padró s'hi troben García (146), Sánchez (100) i Martínez (90). Mentre que com a cognom català més freqüent cal anar fins a la vintena posició per trobar el cognom de Milà, el qual ostenten 33 persones.

Edicions locals