En marxa les obres per reparar el forat que hi ha al mur de l'Institut Alba del Vallès

Els treballs duraran uns quatre mesos i s'han adjudicat a l'empresa B28 Construccions per un import de 62.309 euros

Societat

En marxa les obres per reparar el forat que hi ha al mur de l'Institut Alba del Vallès
En marxa les obres per reparar el forat que hi ha al mur de l'Institut Alba del Vallès

A l'Institut Alba del Vallès han començat els treballs per reparar part del mur perimetral que separa la zona d'esbarjo del centre amb la riera. Els treballs se centren a enderrocar i substituir 36,27 m² de mur, malmès per l'aigua i l'esllavissament de part del terreny.

El Departament d'Educació ha adjudicat l'obra a l'empresa B28 Construccions S.L., per un import 62.309,70 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de 50 dies naturals, uns 4 mesos. L'obra ha suposat tancar l'accés a l'alumnat a la superfície de sorra que hi ha al pati, per poder fer les reparacions pertinents.

"L'afectació que té aquesta obra sobre el funcionament del centre és prou limitada. Tenim ocupada i convenientment tancada, la zona de sorra que separa la riera de la pista, així que podem seguir portant a terme les classes que habitualment fem al pati, com són les d'educació física", ha explicat a aquest diari la directora de l'institut, Núria Ventura. 

Segons el projecte executiu de l'obra, el tram de mur on s’actuarà s’aprecien patologies derivades de l’erosió del terreny provocada per l'aigua i l'esllavissament de part d'aquest terreny. Aquest fet hauria provocat fissures en el mur de bloc existent, així com el despreniment de part dels blocs que el componen.

El procés que se seguirà per realitzar la reparació constarà, en primer lloc, del desmuntatge de la tanca electrosoldada i el coronament del mur existent. Seguidament, es desmuntarà el tram de mur afectat. En concret es preveu la substitució per un nou mur de blocs de formigó reforçat de les mateixes característiques que les existents, l'única diferència és que es realitzarà una base amb escullera per evitar que les riuades erosionin la base del mur.

L'actuació acabarà amb la reposició de la tanca electrosoldada i el coronament del mur.

 

 

 

 

Edicions locals