Sant Fost i Martorelles, els municipis amb la renda per càpita més alta del Baix Vallès

La renda dels baixvallesans està lleugerament per sota de la mitjana comarcal i de Catalunya

Economia

Segons les dades de la renda familiar disponible bruta comarcal i municipal publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la renda mitjana per habitant al Baix Vallès va ser de 17.500 euros l'any 2019, un 3,8% més que l'any anterior. Una xifra lleugerament inferior a la registrada a la comarca, ja que segons l'Idescat, al Vallès Oriental la renda mitjana per habitant va ser de 17.900 euros l'any 2019, un 4,1% més que l'any anterior.

Amb tot, tant el Baix Vallès com el Vallès Oriental se situen lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya (18.200). De fet, el Vallès Oriental és la segona comarca metropolitana amb un nivell de renda més baix.

Els municipis amb els nivells de rendes més alts del Baix Vallès són Sant Fost amb 19.900 euros anuals bruts per habitant, Martorelles (18.600) i Parets (18.100). En canvi, els municipis amb rendes més baixes són la Llagosta amb 15.700 euros per habitant i Montornès, amb 16.500 euros. Els segueixen de prop Mollet, amb 16.800 i Montmeló amb 16.900 euros.

Si es comparen les dades amb les registrades l'any 2018, tots els municipis baixvallesans van tenir evolucions positives i de fet, el major creixement coincideix pràcticament, a excepció de Martorelles, amb les localitats de les rendes més altes. En concret, a Sant Fost l'increment ha estat del 5,8%; a Parets del 4,2%; a  Mollet del 3,7%; a la Llagosta del 3,3%; a Montornès del 3,1%; a Montmeló del 3% i a Martorelles del 2,2%.

A escala comarcal, el municipi amb la renda més alta és Vallromanes, amb 25.300 euros per habitant –un 52% per sobre de la mitjana de Catalunya–, mentre que Canovelles, és la localitat amb la renda més baixa, amb 14.500 euros per habitant.

 

 

 

Edicions locals