La Cambra del Vallès Oriental certifica la 'bona marxa' de l'economia de la comarca

Segons l'informe trimestral d'aquest agent econòmic, el creixement en nombre d'empreses, llocs de treball i afiliacions està consolidat

Economia

Jaume Aragall, president de la Cambra del Vallès Oriental
Jaume Aragall, president de la Cambra del Vallès Oriental

"L'evolució del teixit empresarial i del mercat del treball al Vallès Oriental durant el primer trimestre de l'any ha estat positiva, però ho hauria estat molt més si no fos per la tensió inflacionista i la pujada del cost de l'energia", valora el president de la Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall, qui insta el govern a "treballar més intensament per contenir aquesta escalada de preus", perquè això "alenteix el creixement i resta competitivitat a les empreses".

Aragall ho afirmava dijous en la presentació de l'Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Vallès Oriental que elabora la Cambra cada trimestre. L'informe recull dades de l'evolució econòmica de la comarca, com el nombre de centres de cotització, l'atur o el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, entre d'altres.

Pel que fa al teixit empresarial, es recupera lentament de l'impacte de la Covid, amb un creixement interanual dels comptes de cotització de l'1,3%, fins a les 11.877 empreses a la comarca. "Malgrat el creixement de l'últim any, continua havent-hi 758 empreses menys que abans de la pandèmia", deia Aragall. "Però també cal tenir en compte que darrerament moltes empreses s'han fusionat per tenir més força". No obstant això, respecte al desembre de 2021 hi ha hagut un lleuger descens d'11 comptes de cotització, i l'evolució del teixit empresarial és també inferior al del conjunt de Catalunya.

Els vallesans afiliats a la Seguretat Social són 184.649, la segona xifra més alta des de 2012, i un 3,7% superior a la registrada ara fa un any. Malgrat això, el nombre d'afiliats que tenen el lloc de treball a la comarca són 155.111. "En certa manera, som exportadors de mà d'obra", deia Aragall, "perquè més de 29.000 afiliats treballen fora de la comarca".

L'afiliació, més alta que mai

La xifra d'afilats segons el lloc de treball és un 5,9% més alta que fa un any, de manera que el creixement és més intens que el registrat al conjunt de Catalunya (4,8%). Segons el tipus de règim d'afiliació, hi ha un creixement més alt entre els assalariats (7,1%) que entre els autònoms (1,3%). Així, el nombre d'assalariats és el més elevat des de 2008, mentre que el d'autònoms és el més alt en un mes de març des de 2009.

El nombre d'assalariats ha augmentat en tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere –un 2,2% al primari, un 5,4% a la indústria i la construcció i un 8,2% als serveis–, i els creixements més grans s'han produït a les empreses de més grandària. Per sexes, l'augment ha estat més intens entre les dones (4,3%) que entre els homes (3,2%), i ha estat especialment significatiu entre els joves menors de 30 anys, un 11,9%.

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), els llocs de treball s'han incrementat un 4,6%, i ara hi ha 6.880 llocs de treball més que fa tres anys.

Finalment, el nombre d'aturats era de 20.172 persones a final de març, la xifra més baixa al març des del 2008. Respecte a l'any anterior hi ha una disminució de la desocupació per 11è mes consecutiu, fins al -24,2%. L'estimació de la taxa d'atur registral se situa en el 10,5%, la xifra més baixa per a un mes de març des del 2008.

"L'economia marxa a bon ritme, i no és conjuntural, sinó que són passos consolidats", concloïa Aragall. "Esperem que hi hagi una contenció de preus, perquè és el que ara ens frena, i que no hi hagi més canvis sobtats".

Edicions locals