Accions per l'alt risc de futures inundacions

​​​​​​​L'ACA posa a informació pública el pla de gestió del risc d'inundacions per als propers sis anys, amb una inversió de 3 MEUR per a la protecció de la conca del Besòs

Societat

Riu Besòs, al seu pas per Martorelles
Riu Besòs, al seu pas per Martorelles

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública, durant un període de tres mesos, el Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) i el seu Programa de Mesures per als propers sis anys, tal i com determina la Directiva europea per a l’avaluació i gestió del risc d’inundacions (2007/60/CE).  
 

Aquesta planificació, que serà vigent durant el període comprès entre el 2022 i el 2027, defineix les accions i mesures per a gestionar i reduir el risc d'inundacions a les conques internes, on la Generalitat de Catalunya té plenes competències en la matèria. 
La priorització de les mesures i accions previstes s’ha fet a partir dels resultats obtinguts en la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del segon cicle de planificació (MAPRI 2019) i aprofitant i actualitzant la informació i experiència del cicle de planificació comprès entre els anys 2016 i 2021.

Aquests mapes han ajudat a identificar set trams de la Conca del Besòs que tindrien un risc d'inundació superior a la mitjana i, per tant, es mostren com a àmbits prioritaris d’acció durant aquest període d'actuació del pla (2022-2027).

Per tots ells, segons informa l'ACA, s'han planificat  diverses mesures de protecció i preparació en cas d'inundació: "Prioritzem les conques en les quals hem detectat que hi ha un risc important d’inundació i destinem una sèrie de diners per conca per mesures estructurals.  A la conca del Besòs hem destintat gairebé 3 milions d’euros en actuacions", determina Eva Crego, cap de la Unitat de Planificació de l’Espai Fluvial de l’ACA.

En concret, es tracta d'una combinació d'actuacions de caràcter més general com pot ser el manteniment i conservació de les lleres, amb actuacions més concretes, prèviament identificades, com la que s'ha planificat a la Roca del Vallès, de crear un mur de protecció per protegir d'una possible inundació el polígon industrial a tocar del riu.

Aquest pla inclou, tant mesures de protecció i prevenció, com també de resposta en cas d'inundació, sobretot en els territoris densament ocupats, com serien sistemes d'alerta primerenca d'avingudes i mesures de protecció de l'emergència com podria ser, en un cas molt extrem, l'evacuació de la població per part de Protecció Civil.

El Programa de mesures del Pla de Gestió del Risc d'Inundacions defineix una inversió total superior als 140 milions d'euros, 127 dels quals seran aportats per l'ACA. La resta d’inversions aniran a càrrec de la Direcció General de la Costa i el Mar (9,5 MEUR), els titulars de les infraestructures (més de 3 MEUR), entre d’altres.

A expenses del canvi climàtic

"Totes aquestes mesures són per assolir uns objectius de reducció del risc", concreta Crego. Amb tot. la cap de la Unitat de Planificació de l'Espai Fluvial de l'ACA, indica que no saben del cert si aquestes mesures són i seran suficients en un futur: "Es fa difícil de dir, només hem implantat un pla i encara no hem tingut temps de veure aquesta evolució. Per altra banda, estem en un context de canvi climàtic que encara no tenim  molt clar com afectarà". 

Segons la responsable de l'ACA: "A priori, sembla que hi haurà pluges més intenses i de manera més recurrent, però els models de projeccions de canvi climàtic, sobretot en zones mediterrànies, tampoc són molt clars".

Així mateix, Crego conclou: "Podem fer mesures per reduir el risc actual, però en un escenari de canvi climàtic això pot canviar".

Trams identificats d'alt risc a la Conca del Besòs

■ Riu Mogent a Llinars del Vallès.

■ Riera de Cànoves a Cardedeu i la Roca.

■ Riu Mogent seu pas pel nucli urbà de la Roca.

■ Zona central de la conca del Besòs, corresponent amb la zona de confluència entre el Besòs i el Mogent que afectaria els termes municipals de Granollers, Montmeló i Montornès.

■ Riu Tenes, des de Santa Eulàlia de Ronçana fins a Mollet del Vallès.

■ Riera Seca a Lliçà de Vall, Parets i Mollet.

■ Tram central del riu Besòs -Mollet, Martorelles, Sant Fost i la Llagosta, fins a Santa Coloma de Gramenet-.

Edicions locals