El nombre d'assalariats creix un 8,5% al Baix Vallès en el primer trimestre, respecte a l'any passat

També incrementa la xifra d'autònoms i la de centres de cotització

Economia

Durant el  primer tram d'any s'observa una millora substancial dels tres components de l’estructura productiva (empreses, afiliacions en règim general i en règim autònom) al Baix Vallès. Aquest augment s'ha registrat al conjunt de comarques de la demarcació i Catalunya i, de fet, el Vallès Oriental mostra un dels creixements més importants.

Segons dades de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, la població assalariada ha augmentat a la comarca en 8.276 persones (+7,1%). La població autònoma també ha mantingut la seva tendència a créixer; en concret, les dades indiquen un augment de 375 persones (+1,3%). Pel que fa al nombre d'empreses,  les dades del primer trimestre de 2022 mostren la recuperació de les xifres, i es comptabilitzen 11.877 centres de cotització a la comarca, un +1,3% respecte al primer trimestre de l'any passat. 

Dades baixvallesanes

Pel que fa als municipis del Baix Vallès, manifesten la mateixa tendència creixent en els tres pilars de l'estructura productiva. Pel que fa al nombre d'assalariats, la subcomarca compta aquest primer trimestre amb 35.049 persones, la qual cosa representa un increment del 8,5% respecte al mateix període del 2021. També incrementa la xifra de persones autònomes. En aquest primer tram de l'any el Baix Vallès comptabilitza 6.971 autònoms, un 2,9% més que l'any anterior. Mentre que pel que fa als centres de cotització, la xifra és de 3.089, un 2,2% més que els registrats durant el primer trimestre del 2021. 

Edicions locals