Addiccions en els joves: els nois enganxats als videojocs i les noies a les xarxes socials

El servei d'atenció a la drogodependència de la comarca ha atès 36 joves amb addiccions a drogues i pantalles

Societat

Addiccions en els joves: els nois enganxats als videojocs i les noies a les xarxes socials
Addiccions en els joves: els nois enganxats als videojocs i les noies a les xarxes socials

Mollet del Vallès

Des que es va posar en marxa el 2018, el Centre de Servei de Prevenció i Tractament de Drogodependències (SPOTT) de la Diputació de Barcelona ubicat a Mollet –i que dona servei a tot el Vallès Oriental– ha atès 36 joves amb addiccions. Segons les dades de la Diputació, el perfil majoritari d’usuaris amb addicció a les pantalles és el d'un noi d'uns 14 anys addicte als videojocs.

Enguany se celebra el 40è aniversari d'aquest servei de la Diputació, que va néixer els anys 80, per donar resposta a la problemàtica social vinculada al creixement del consum de l’heroïna que es va estendre durant aquella dècada amb un impacte social i generacional devastador: l’aparició de la SIDA.

L’any 2015, la Diputació impulsa la descentralització de l’SPOTT, per acostar el servei a la ciutadania i atendre els menors amb consum de drogues i les seves famílies en el territori. S'ofereix un servei gratuït d’atenció especialitzada i integral a adolescents, joves i les seves famílies amb l’objectiu de prevenir el consum de drogues i l’ús problemàtic de pantalles.

L’SPOTT Vallès Oriental, amb seu a Mollet del Vallès, va iniciar l’activitat el maig de 2018 i, fins ara, ha atès 36 usuaris (30 homes i 6 dones). Dels casos tractats, 28 han estat per drogues i 8 per pantalles.

Segons dades de la Diputació, el perfil d’usuaris tractats per drogues és un jove que inicia el tractament als 16 anys (nois 16,5 anys i noies 16,6 anys). El percentatge per sexe és del 76,60% nois i 23,40% noies. La substància motiu de consulta és en un 90,3% cànnabis, 3% alcohol, 2,6% cocaïna, 2,1% èxtasi, 2% tabac. I un 70% dels casos tractats presenten patologia dual –existència simultània d’un trastorn addictiu i un altre trastorn mental.

Pel que fa al perfil d’usuaris amb addicció a les pantalles: l’edat d’inici al tractament és de 14 anys (nois 13,3 anys i noies 14,5 anys). El percentatge per sexe: 95,65% nois i 4,35% noies. Pel que fa a l’abús principal relatiu a pantalles, en els nois és bàsicament en videojocs i en les noies en xarxes socials. En aquests casos es dona una patologia dual del 75%.

Edicions locals