L'Ajuntament de Santa Maria regula la celebració de consultes populars al municipi

El ple aprovava per unanimitat el Reglament Orgànic Municipal consensuat per les tres forces presents al Consistori

Política

L'Ajuntament de Santa Maria regula la celebració de consultes populars al municipi
L'Ajuntament de Santa Maria regula la celebració de consultes populars al municipi

L'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha aprovat el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), un document que regula l'organització i funcionament dels òrgans de l'Ajuntament i els drets d’informació i de participació ciutadana en els assumptes municipals.

El document, que té com a objectiu millorar la transparència i la participació ciutadana, regula entre altres la participació de la ciutadania en els plens municipals. Així, segons el ROM, els ciutadans que ho sol·licitin podran intervenir en un punt concret de l'ordre del dia de la sessió plenària. També s'habilita un espai de precs i preguntes per al públic assistent al ple, un cop tancada la sessió.

Un altre dels mecanismes que preveu el nou reglament és la consulta popular que pot ser proposada per ciutadans o per grups municipals per tractar matèries locals d’especial interès per al municipi, amb excepció dels assumptes relatius a finances locals. En el cas que siguin els regidors els proposants, caldrà que hi donin suport dos grups municipals que sumats representin una majoria absoluta al Ple. En el cas que ho presenti el veïnat, caldrà un nombre de veïns i veïnes majors d’edat i censats al padró municipal
d’habitants equivalents al 20% dels habitants. El Ple haurà d'acordar, per majoria absoluta, la celebració de la consulta popular.

El ROM també introdueix com a novetat la regulació dels plens telemàtics i de la participació telemàtica de regidors en formats de sessions semipresencials.

Segons explicava l'alcalde, Rodolf Casas, durant el ple del 23 de desembre, que va servir per aprovar el text, "ens hem fet una normativa més nostra, un document que serveix per saber com funciona l'entramat municipal i que ens encaixa a tots tres", en referència al consens entre Fem Santa Maria, Santa Maria en Comú i ERC, que van aprovar el ROM per unanimitat.

El ROM, però, deixa pendents les regulacions per a la creació de la figura d'un síndic municipal i del voluntariat que participa en activitats municipals.

Edicions locals