Lleugeres variacions en els padrons de Martorelles i Santa Maria entre el 2020 i el 2021

La població de Martorelles es va incrementar amb 3 nous habitants, mentre que a Santa Maria de Martorelles es va reduir amb 8 veïns menys

Societat

Lleugeres variacions en els padrons de Martorelles i Santa Maria entre el 2020 i el 2021
Lleugeres variacions en els padrons de Martorelles i Santa Maria entre el 2020 i el 2021 | Aj. Martorelles

Cinc dels onze municipis de la comarca que van veure reduïda la seva població del 2020 al 2021 són del Baix Vallès. Es tracta de la Llagosta (-2,41%, -328 habitants), Santa Maria de Martorelles (-0,90%, -8 habitants), Mollet (-0,87%, -449 habitants), Parets (-0,86%, -164 habitants) i Montmeló (-0,37%, -33 habitants).

L'Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha publicat les xifres de població total declarades oficials a 1 de gener de 2021, fruit de la revisió del padró municipal d’habitants, i a la baixa en destaca la Llagosta, com la localitat del Vallès Oriental que percentualment més població va perdre al llarg del 2020. Mollet, per la seva banda, és la ciutat en la qual s'ha reduït més el nombre d'habitants en nombres absoluts.

Pel que fa a la resta de municipis baixvallesans, Martorelles va augmentar la població mínimament (+0,06%, +3 habitants), l'increment a Montornès gairebé arribava a un punt (0,96%, +160 habitants) i a Sant Fost el superava (1,63%, +141 habitants).

Quant a les xifres comarcals, el Vallès Oriental ha experimentat un molt moderat augment de població del 0,29% en relació amb l’any anterior (1.219 persones més), registrant un total de 415.789 habitants, 207.323 homes i 208.466 dones.

Respecte a les comarques veïnes, el Vallès Oriental és la que registra el creixement més alt, només la comarca del Maresme registra una evolució semblant, amb un increment relatiu del 0,22% respecte a la població de l'any 2020.

Edicions locals