Martorelles hauria de disposar de 365 nous pisos protegits en els pròxims 20 anys

El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de la Generalitat marca com a objectiu que un 15% del parc residencial sigui assequible

Societat

En els pròxims 20 anys, els municipis baixvallesans necessitaran més de 6.200 habitatges destinats a polítiques socials i, en concret a Martorelles, se n'haurien de crear 365. Aquesta és la previsió que fa la Generalitat, que té com a objectiu que el 2042, un 15% de les llars de les poblacions que es troben en una zona de mercat tens d'habitatge tinguin algun tipus de protecció.

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials de la Generalitat està exposant als municipis el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), que és l’instrument de planificació que marcarà les línies de futur en habitatge a Catalunya fins al 2042.

El pla parteix d'una diagnosi inicial, amb una estimació d'habitatges existents i el tant per cent que està destinat a polítiques socials. En aquest sentit, de les dades dels set municipis baixvallesans analitzats es desprèn que només el 6,5% del parc residencial –3.374 habitatges– és social. Per tant, per arribar a complir el 15% que marca el PTSH es necessitarien 6.267 habitatges socials més.

En el cas de Martorelles, la planificació indica que al municipi s'hi haurien d'oferir 365 nous habitatges socials, i és que, a hores d'ara, amb 25 habitatges socials, el percentatge és un el més baix del Baix Vallès (1,2%).

El regidor d'Urbanisme, Gerard del Caño, atribueix aquest baix percentatge de pisos protegits a la manca de noves construccions en les darreres dècades. "Del 2002 al 2022 no s’han fet més de 10 habitatges nous i això no ha permès que l'Ajuntament executi la potestat de reclamar al propietari un percentatge d'habitatge públic a la promoció".

Ara, el pla de la Generalitat proposa que se’n facin 365 de nous en 20 anys. "Per arribar a aquesta projecció s’hauran de desenvolupar molts sectors de Martorelles", explica Del Caño, uns sectors que quedaran definits en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s'ha de redactar i que també concretarà els percentatges en habitatge social.

Edicions locals