Els veïns de Santa Rosa de Mollet s'oposen a la construcció de 230 pisos al barri

La construcció d'habitatges entre Álvarez de Castro i la ronda permetria que l'espai per sobre –propietat de l'Incasòl– passés a ser de titularitat municipal

Societat

Els veïns de Santa Rosa de Mollet s'oposen a la construcció de 230 pisos al barri
Els veïns de Santa Rosa de Mollet s'oposen a la construcció de 230 pisos al barri

Mollet del VallèsLaura Ortiz

L'Associació de Veïns de Santa Rosa s'ha mostrat contrària a la construcció d'uns 230 nous pisos que es preveuen en els futurs anys al barri. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mollet, aprovat inicialment, inclou els Pinetons en un Pla de Millora Urbana, que preveu edificar uns 130 pisos per sota de la ronda i mantenir l'espai de sobre –que passaria a titularitat municipal– sense urbanitzar, a excepció d'uns solars a tocar de Can Borrell, on anirien un centenar més d'habitatges.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mollet, que es troba en exposició pública, contempla la construcció de 2.834 nous habitatges a la ciutat. La meitat d'aquests s'edificarien al nou barri del Calderí, però gran part de la resta es plantegen en actuacions a solars i edificis ja existents actualment en sòl urbà, amb un total de 23 Plans de Millora Urbana (PMU), on es planifiquen 1.288 habitatges nous.

D'aquests més de vint PMU previstos en el document aprovat inicialment al juliol, el més gran és el dels Pinetons, que afecta una superfície de 117.255 m² i que comprèn uns terrenys propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) a banda i banda de la ronda Pinetons juntament amb uns solars a tocar de Can Borrell per sota de l’AP7, uns espais que actualment són sòl urbà no consolidat, una qualificació que el nou POUM mantindria. Dels 117.255 m2 de la superfície total de l'àmbit, el 91% seria sòl públic, del qual un 85% (99.960 m2) es destinaria a espais lliures.

Desenvolupament residencial

Pel que fa al 9% de sòl privat del PMU, es planegen 22.000 m2 de sostre edificable, dels quals uns 12.000 serien residencials i uns 10.000 per a activitat econòmica. La planificació preveu 133 nous habitatges –la meitat de protecció– que es concentrarien, segons assegura la regidora de Disciplina Urbanística, Mireia Dionisio, a l'espai entre el carrer Álvarez de Castro i la ronda, a tocar dels últims edificis construïts al barri de Santa Rosa.

La banda per sobre de la ronda, on actualment hi ha el parc, "es mantindrà com a sistema d'espai lliure públic", una figura que, assevera la regidora, "no permet que s'hi urbanitzi". De fet, el desenvolupament residencial per sota de la ronda, ha de permetre que els terrenys dels Pinetons per sobre de la carretera passin a ser de titularitat municipal, segons avança Dionisio. "Si es desenvolupa el sector més proper al barri, l'Incasòl farà la cessió gratuïta a l'Ajuntament dels terrenys que hi ha per sobre de la ronda", diu la regidora.  

També per sobre de la ronda dels Pinetons, i fora del PMU, es mantindran els terrenys destinats a equipaments, situats a tocar del carrer Joan Ambrós i Lloreda, on ja fa anys que es preveuen habitatges de protecció oficial a càrrec de la Generalitat. L'últim anunci sobre aquesta actuació es va fer el 2019, quan el Govern català va fer pública la intenció de construir-hi un centenar d'habitatges en règim de lloguer.

Oposició veïnal

Així doncs, es preveuen més de 230 pisos al barri –entre l'espai a tocar de Can Borrell i el d'Álvarez de Castro–, una proposta que no ha estat ben rebuda per part dels veïns de Santa Rosa, que es mostren contraris a l'edificació de més habitatges. "Això suposarà més circulació, més problemes de mobilitat i més contaminació", lamenta la presidenta de l'AV de Santa Rosa, Teresa Prades. En aquest sentit, s'han començat a recollir signatures i es preparen mobilitzacions d'oposició al projecte. A més, l'entitat també prepara al·legacions al POUM, que es troba en exposició pública.

L'entitat, a més, tem que l'aprovació del PMU dels Pinetons pugui obrir la porta a una futura urbanització de la banda de terrenys per sobre de la ronda, una possibilitat que la regidora Dionisio assegura que no contempla aquest pla. "L'espai lliure públic –que és com es cataloga la zona– no permet ni urbanitzar ni edificar. Està prohibidíssim", diu Dionisio. Amb tot, Pol Ansó, de l'AV de Gallecs, no les té totes: "Que s'haguessin inclòs aquests terrenys a l'Espai d'Interès Natural (EIN) de Gallecs sí que hagués estat una garantia que els terrenys no s'urbanitzaran", apunta.

De fet, el 2015 el ple de l'Ajuntament de Mollet aprovava per unanimitat una moció de la Plataforma per la Defensa de Gallecs per demanar a la Generalitat la inclusió dels Pinetons a l'EIN, una petició que es veia reforçada amb posteriors resolucions al Parlament, que, amb tot, no han prosperat.

Edicions locals