Els incendis aquest estiu al Vallès Oriental es multipliquen

La Diputació n'ha comptabilitzat 35, pels 15 registrats l'any passat

Societat

Un incendi al parc del Falgar, fa uns dies I Foto: Policia Local Les Franqueses
Un incendi al parc del Falgar, fa uns dies I Foto: Policia Local Les Franqueses

Enguany, el Vallès Oriental ha més que duplicat el nombre d’incendis respecte al 2020, passant de 15 a 35, segons dades de la memòria final de la campanya 2021 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) de la Diputació de Barcelona, que comptabilitza els focs des del 18 de juny fins a l’1 de setembre.

Segons la Diputació s’ha fet un gran esforç en tasques de prevenció amb actuacions de cura de l’entorn, amb més de 410 accions de re­collida de deixalles inflamables, així com en la revisió de les estruc­tures de prevenció, entre les quals la revisió de 457 punts d’aigua, de forma coordinada amb les ADF locals.

La detecció de punts de risc segueix sent una prioritat. Aquest any s’han notificat 64 aboca­ments inflamables, el que suposa un 50% més que l’any passat, i 43 incidències en línies elèctriques, xifra que multiplica per tres les trobades el 2020.

La campanya del PVI, organitzada per la Diputació amb la participació de 273 ajuntaments, 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'ADF i el Secretariat de Federacions ADF de Catalunya, s’ha desenvolupat per un equip de 262 persones: 93 unitats mòbils que han fet tasques d’infor­mació preventiva, dissuasió d’infraccions, detecció de punts de risc i revisió d’infraestructures de prevenció d’incendis, així com amb els 18 punts de vigilància fixa i les 63 càmeres de vi­deovigilància integrades al dispositiu, propietat d’ADF i federacions d’ADF.

Aquest any, informadors i vigilants han sensibilitzat sobre prevenció d’incendis a 68.724 persones, la dada més alta de la història del PVI per segon any consecutiu. També s’han inspeccionat 3.101 punts d’abastament d’ai­gua de prevenció d’incendis forestals, un nombre molt similar als inspeccionats el 2020.

El personal del PVI ha notificat 287 infraccions a la norma­tiva d’incendis, d’aquestes, en 261 ocasions s’ha detectat l’infractor i l’efectivitat en la dissuasió ha estat del 90,4%, evitant-se així 236 situacions de risc d’incendi. Un 35,9% de les in­fraccions han estat relacionades amb l’ús de maquinària que pot generar guspires, sense l’autorització pertinent, i que un 28,9% han correspost a barbacoes fora de normativa.

Pel que fa als punts de risc, s’han detectat 592 abocaments inflamables, un 32,4% més que la campanya anterior, la majoria en camins, pistes o dins el bosc. A més d’aquests abocaments s’han retirat del medi natural 3.235 petits abocaments inflamables no comptabilitzats en l’estadística anterior. També s’han detectat 186 incidències en línies elèctriques, un 116,3% més que en la campanya anterior, provocades en un 80% dels casos per la vegetació que contacta amb els conductors o amb el suport.

Totes les dades recopilades pel PVI s’han difós a través d’un web, obert a tothom i on es poden generar multitud de consultes, i que s’han actualitzat diàriament per primer cop en la història del PVI. Es pot consultar a [https://pvi.cat/informes]  

Una novetat important per al PVI ha sigut el reconeixement del dispositiu com a alertant qualificat del telèfon d’emergèn­cies 112, fet que facilita la coordinació de tots els agents competents davant qualsevol emergència.

Edicions locals