El Consorci de Residus del Vallès Oriental apuja les tarifes però menys que els anys anteriors

L'ens comarcal de gestió de residus ha aprovat les ordenances de l'any 2021

Economia

| Consorci de Residus

Les tarifes que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental aplica als municipis a qui dóna servei és un dels factors que determinen el rebut final que els veïns paguen per la recollida d'escombraries. Aquesta setmana, l'ens comarcal ha aprovat les ordenances fiscals per al 2021, que regularan els preus públics de cadascun dels serveis que oferirà l'any que ve.

Un any més, els preus públics que hauran de pagar els consistoris s'encariran però no als nivells de l'any passat, quan en algun dels serveis, com el de recollida selectiva, la tarifa va pujar fins a un 81% respecte a l'any anterior. “Per al 2021, i tenint en compte la situació actual a conseqüència de la Covid-19 i el context econòmic provocat, la proposta de preus públics per a les ordenances de 2021 és de contenir al màxim la despesa, així l’increment proposat a les ordenances 2021 és molt inferior al de les dues anualitats precedents”, explica el president del Consorci, Albert Camps.

Del total de les 19 ordenances fiscals, una de les que major pes econòmic té en els pressupostos generals és la del servei comarcal de deixalleries, que s’incrementarà en 2,44 €, principalment per les inversions previstes i les despeses compromeses. Aquesta pujada suposa un augment del 12% del servei, que l'any passat ja va pujar un 37%. El servei comarcal de recollida selectiva, és un altre dels preus públics amb més repercussió en les arques de l'ens comarcal. En aquest cas, augmentarà 1,78 €, el 44% d’aquest increment correspon a les inversions realitzades per a la renovació de la flota de vehicles i l’adquisició de nous contenidors. L'any passat, aquesta va ser una de les ordenances que més es van encarir, ja que va pujar un 81% respecte al 2019.

El servei de tractament de la fracció orgànica, també puja 3,99 €. Un 43,8% d’aquest increment prové del cànon i un 35,3% de les tasques de manteniment del digestor. El preu del servei de valorització de la fracció resta augmentarà 4,64 €, un 5,78% respecte a l’any anterior i a conseqüència de l’augment aplicat pel Consorci de Residus del Maresme. S’incrementen també els preus públics d'altres ordenances com les del servei de deixalleries per a professionals i persones jurídiques; del servei de deixalleria per als ajuntaments; de la venda de compost, entre d'altres.

En canvi, baixen els preus de les ordenances del servei de transferència de resta i del servei de transferència dels envasos, entre altres. Es mantenen els preus públics corresponents al servei de valorització de la resta dels municipis consorciats i la quota pels municipis adherits al Consorci, que és de 14,38 €.

Aquests increments, assenyala el president del Consorci, “venen determinats bàsicament per l’augment de costos externs, com ara els increments de les assegurances, l’efecte de la Covid-19, les depeses compromeses per licitacions ja adjudicades i per les inversions realitzades, així com aquelles despeses en què el Consorci només repercuteix el cost d’un tercer, com la pujada del cànon de residus fixada per l’Agència de Residus de Catalunya o l’increment del preu de tractament de la fracció resta que aplica el Consorci del Maresme”.

El consell plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat inicialment les ordenances fiscals amb 48 vots ponderats a favor, 2 vots ponderats en contra i 5 vots ponderats en blanc.


 

Edicions locals