El Govern aprova sancions d'entre 60.001 i 600.000 euros per celebrar actes prèviament suspesos per la Covid-19

La Creu Roja farà una campanya de sensibilització als joves en espais d'oci nocturn

Societat

ACN

El Govern ha establert les sancions davant l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19. Es considerarà infracció molt greu amb multes d'entre 60.001 i 600.000 euros la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen per a la salut de la població en relació a la covid-19.

El Govern també ha aprovat destinar un milió d’euros per a la posada en marxa de manera immediata d'una campanya dirigida als joves per sensibilitzar-los sobre la necessitat de prendre mesures que evitin la transmissió del virus de la Covid-19.
 
Es consideraran infraccions greus o molt greus, amb multes de 3.001 a 60.000 euros, l’incompliment dels límits d’aforaments de seguretat o dels horaris d’obertura i tancament.

Pel que fa a l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat, es considerarà una infracció lleu, sancionable amb 100 euros. Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Seran els ajuntaments de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

Sensibilitzar els joves

La campanya dirigida als joves la durà a terme Creu Roja Catalunya per sensibilitzar els joves de l’impacte que suposa en la salut comunitària i individual la transmissió del virus de la Covid-19, fent especial incidència en les conductes de risc que adopten en no utilitzar degudament la mascareta, sobretot als espais d’oci nocturn.

Es durà a terme als municipis costaners on hi hagi major afluència de grups de joves, major densitat poblacional i on es concentrin espais o conductes de major risc vinculades a l’oci nocturn. Creu Roja Catalunya per implementar-lo mobilitzarà un miler de joves, dels quals aproximadament uns 200 seran contractats i la resta voluntaris.

Paral·lelament a les accions de carrer, el Govern i Creu Roja també duran a terme una campanya comunicativa mitjançant les xarxes socials i els mitjans de comunicació, per tal d’amplificar la difusió del missatge.

Durant la primera fase de la pandèmia (entre l’1 i el 31 de març), el percentatge de casos entre 10 i 29 anys era només d’un 6%. En canvi, per aquest mateix grup d’edat al juliol (entre l’1 i el 23 de juliol), aquest percentatge es va elevar al 26 %. El volum més important de casos durant el mes de març es trobava entre els 50 i 79 anys. Ara, el major nombre de casos es troba en població més jove. De la mateixa manera la població entre 20-39 anys també presenta un increment del percentatge, del 15 % al març passa al 40% durant el mes de juliol.

Edicions locals