El govern molletà reclama que el Pla de Mobilitat del Vallès inclogui el soterrament de la R3

L'Ajuntament ha presentat al·legacions al pla presentat per la Generalitat

Societat

Després que la Generallitat presentés a finals de febrer el projecte de Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), l’Ajuntament ha enviat un escrit d’al·legacions al Departament de Territori i Sostenibilitat, en què, entre les principals reclamacions, hi ha una d'històrica: que es tingui en compte el soterrament de la R3 al seu pas per nucli urbà de Mollet en el projecte de desdoblament de la línia ferroviària.

Les al·legacions posen el punt de mira en la millora de la interconnexió de les infraestructures viàries de l'entorn baixvallesà i en l'aposta per la creació d'itineraris en bicicleta i a peu. Entre altres, es demana la limitació de velocitat de les vies ràpides que envolten la ciutat; l'adaptació de l'estació Mollet-Sant Fost i que les carreteres que envolten el municipi puguin connectar-se entre d’elles sense necessitat de travessar la ciutat.

En aquest sentit, la primera tinent d'Alcaldia, Mireia Dionisio, apunta que “no renunciem i a més continuem reivindicant el soterrament de la línia R3 del tren al seu pas per Mollet i a que la nostra ciutat pugui estar connectada amb el nostre entorn amb itineraris segurs i accessibles a peu i en bicicleta”.

L'escrit d'al·legacions recull aquestes propostes:

Transport públic col·lectiu ferroviari
· Elaboració d’un programa de Parks and Ride que permeti ampliar les actuals 364 places d'estacionament de l'estació Mollet-Sant Fost. També es reclamen mesures per facilitar i garantir la permeabilitat a peu i en bicicleta entre les dues bandes de l’estació.
· Desdoblament de la línia R3 Montcada – la Garriga: L’Ajuntament considera que ha d'anar acompanyat del soterrament de la línia en el nucli urbà de la ciutat.
· Implantació de la T-mobilitat.

Mobilitat en bicicleta i a peu
· Garantir itineraris interurbans de vianants accessibles i segurs, especialment als encreuaments dels corredors de AP-7, B30 i C-33. El PEMV hauria de contemplar l’ampliació de ponts i infraestructures de titularitat no municipal que a Mollet del Vallès es concentren enals ponts de la B-500 i BV-5001 (pont de l’Aiguabarreig); al polígon de Can Magarola pel vial C-17/125CN i a l'estació de Rodalies Parets del Vallès - Polígon Can Magarola per la BV-1604 i creuament de la C-17.
· Actuacions prioritàries de millora de la xarxa interurbana de vies ciclistes. El PEMV preveu la millora de l'eix Mollet-Martorelles-Montornès-Parets. L'Ajuntament demana ampliar aquesta xarxa a:
Eix del Riu Besós-Tenes amb la recuparació de la llera del riu per a la creació d’una xarxa ciclable des de Sant Adrià del Besós fins a Granollers.
Eix la Llagosta - Mollet. Es proposa reconvertir la N152z en una via apta per a la circulació de bicicletes i vianants.
Eix Sabadell – Santa Perpètua – Mollet (B-140). Es proposa resoldre la circulació de bicicletes entre Santa Perpètua i Mollet, fent més permeable per a vianants i ciclistes el CIM del Vallès.

Xarxa viària
· Enllaç AP-7 i BV-5001. L'Ajuntament reclama alternatives de connexió entre les dues vies (AP-7 i BV-5001) per fora del nucli urbà i que es contempli el nou enllaç entre la C-17 i la BV-5001, actualment en fase de redacció.
· Ronda sud Mollet (actualment inacabada però prevista amb el desenvolupament del Calderí i Can Prat). Es demana que el pla prevegi l’execució i millora dels enllaços entre aquesta ronda i els ponts de la B-500 i la BV-5001 (pont de l’Aiguabarreig).
· Nova sortida C-33 i enllaç eix de la Conreria. El PEMV hauria de preveure una sortida de la C-33 en sentit Barcelona directament al polígon Can Prat, per enllaçar amb la ronda sud del municipi.

Altres propostes
· Limitació de la velocitat en les infraestructures viàries AP-7 i C-17 al seu pas per Mollet del Vallès.
· Nou enllaç des de la C-33/C-17 al Polígon de Can Prat.
· Increment freqüències de bus als centres d’atracció de persones (Hospital de Mollet).

El govern molletà, en el comunicat sobre les al·legacions, també aposta per la construcció de la carretera Ronda Vallès –antic Quart Cinturó– i rebutja "qualsevol proposta que afecti l'espai natural".

 

Edicions locals