Santa Maria posa en marxa un pla d'ajudes socials pel coronavirus

Els ajuts cobreixen pagaments d'aliments i habitatge, entre altres

L'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha posat en marxa una línia d'ajudes econòmiques extraordinàries per la situació generada per la Covid-19.

El paquet d'ajudes compta amb el suport del Consell Comarcal i una dotació econòmica municipal i està adreçat a les persones que s'hagin vist afectades per la situació socioeconòmica derivada de la pandèmia. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu ajudes d'urgència social per a aliments; per a pagaments relacionats amb l'habitatge com lloguer, hipoteca o subministraments; medicaments i accés a Internet (en cas de tenir infants i adolescents en edat escolar).

Els principals requisits per accedir als ajuts són que les persones que s'hi acullin estiguin empadronades a Santa Maria i qeu tinguin uns ingressos mensuals disponibles que no superin el Salari Mínim Interprofessional per un membre i afegint un 10% per cada membre més.

Per conèixer el detall dels ajuts cliqueu aquí.

Edicions locals