L'Ajuntament de Martorelles activa una línia d'ajuts a les famílies del municipi afectades pel covid-19

Les prestacions van destinades a lloguer de l'habitatge, alimentació i subministraments bàsics

Economia

L'Ajuntament de Martorelles ha obert una línia extraordinària d'ajuts per a les persones afectades per l'actual situació de crisi sanitària i social del coronavirus. Les ajudes se centren en tres línies: lloguer, alimentació i subministraments bàsics.

La Junta de Govern Local va aprovar aquest dijous 2 d'abril l'activació d'aquesta línia d'ajuts extraordinaris amb caràcter urgent adreçada a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec.

Les bases de la convocatòria fan referència, especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. També a aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) motivat pel mateix Decret, o alguna situació de caràcter similar que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials Municipals (Benestar i família) i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministraments.

Així doncs, l'Ajuntament ha establert tres línies d’ajuts. La primera està relacionada amb la despesa de lloguer de l’habitatge, i consisteix en un ajut màxim de 1.000 € i el pagament corresponent es realitzarà directament al propietari/a o immobiliària. La segona línia d'ajudes està relacionada amb la despesa de subministraments (aigua, llum i gas), amb un ajut màxim de 500 €. Finalment, la tercera línia relacionada amb l’alimentació bàsica, constarà d'un lot per unitat familiar amb una despesa màxima de 500 €.

Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels conceptes al mes. L'Ajuntament adverteix que en cas que hi hagi una alternativa de suport supramunicipal que pugui oferir ajuts sota aquests conceptes, es prioritzarà la tramitació d’aquests. "En cap cas es podran compatibilitzar ajuts sota el mateix concepte", apunten.

Les persones sol·licitants dels ajuts han de ser majors de 18 anys o estar emancipat/da legalment; viure i estar empadronat/da al municipi de Martorelles; i estar afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus.

Les persones sol·licitants hauran d’emplenar i presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través de la seu electrònica i o a través del mail serveissocials@martorelles.cat.

Edicions locals