La Fiscalia de delictes contra el medi ambient investigarà l'incendi a Montornès

L'empresa havia estat sancionada en dues ocasions per l'Agència de Residus de Catalunya

Societat

Peixos morts al riu Besòs FOTO: La Bassassa
Peixos morts al riu Besòs FOTO: La Bassassa

El fiscal coordinador de delictes contra el medi ambient, urbanisme i patrimoni històric ha obert diligències d’investigació per la contaminació ambiental generada per l'incendi d’ahir a Montornès del Vallès.

La Fiscalia respon així a la petició de col·lectius de protecció del medi ambient com Ecologistes en Acció i Mollet pel Futur que demanaven a l'òrgan judicial que actués d'ofici per "determinar les responsabilitats i sancions pertinents pel delicte sobre el medi ambient i la salut de les persones atesos els indicis evidents".

Aquests col·lectius consideren que els efectes sobre la salut de les persones i sobre la biodiversitat del Besòs han estat molt greus i exigeixen a les administracions competents que "avaluïn els efectes sobre la qualitat de l'aire i la conca del Besòs i prenguin les mesures necessàries per a recuperar el bon estat atmosfèric i de la qualitat del riu".

CCOO també demanava a la Generalitat i les administracions implicades una mesa de seguiment per "aclarir" les causes de l'incendi.

L’empresa DITECSA està inclosa dins del Pla i Programa d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya. Segons ha informat el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, s'hi van fer inspeccions els anys 2014, 2015 i 2016 que van ser superades satisfactòriament. La inspecció de l’any 2017 es va superar amb un compliment adequat.

Per contra, l’any 2018 es van fer visites in situ a la planta, entre els dies 5 i 14 de novembre de 2018. El resultat d’aquesta inspecció va concloure que no es garantia el compliment adequat de les condicions fixades a l’autorització ambiental integrada. L’incompliment al qual es feia referència és el no compliment de les prescripcions com a gestor de residus, però aquest fet no suposava cap afectació sobre el medi.

Aquest expedient es tanca el 26 de març de 2019 i es va notificar a l’Agència de Residus de Catalunya.

D’altra banda, aquesta empresa també està sotmesa a un programa d’inspecció per part de l’Agència de Residus de Catalunya. En concret, durant els tres darrers anys hi ha hagut dues inspeccions. El 2017, es tanca el 7 de maig de 2018 amb una sanció de 48.000 euros que l’empresa va liquidar. En aquesta inspecció es va detectar un emmagatzematge superior a la capacitat permesa, l’acumulació de materials fora de lloc (envasos buits) i la manca de traçabilitat en la gestió documental de residus. Aquests incompliments no suposaven cap risc per al medi ambient.

En la inspecció de 2019, i arran de la notificació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, s’obria un nou expedient sancionador, notificat el 8 d’octubre amb una sanció de 10.000 euros. L’expedient es va tancar el 3 de desembre.

Actualment, hi ha una inspecció oberta de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, però encara no està tancada i no hi ha cap aspecte, segons la Generalitat, que afecti el medi ambient.

Ditecsa també és propietària d'una de les empreses amb incidència ambiental potencialment elevada de les Franqueses que els últims anys –2014, 2015, 2017 i 2018– no ha superat els controls mínims en contaminació atmosfèrica en les inspeccions ambientals de la Generalitat. És Befesa, una foneria d'alumini que acumula un llarg historial de queixes per pudors i molèsties a les Franqueses.

Edicions locals