Tots els regidors del govern de Martorelles, amb sou fix

Aquesta va ser una de les principals novetats que es va aprovar en el ple de dijous de la setmana passada

Política

Tots els regidors del govern de Martorelles, amb sou fix
Tots els regidors del govern de Martorelles, amb sou fix

Dijous de la setmana passada es va celebrar el ple extraordinari per aprovar les retribucions dels diferents regidors del consistori. Com a principal novetat, en aquest mandat tots els regidors de l'equip de govern cobraran per dedicació i no per assistència. L'alcalde, Marc Candela, justificava aquest canvi per dos motius. D'una banda, "és molt més fàcil visualitzar què estan percebent els regidors de govern". I d'altra, va reivindicar que "la feina dels regidors de govern no és només la junta de govern". I va afegir: "Hem de tenir en compte les hores de treball en les àrees i d'assistència als actes".

Pel que fa a les retribucions de l'equip de govern, Candela mantindrà la dedicació exclusiva, amb un sou de 42.452 euros (14 pagues) i els sis regidors del govern restants tindran dedicacions parcials diverses, amb sous a 12 pagues: 60% de dedicació Anna Nogueres (25.471 euros); 55% Mònica Garcia (23.341 euros); 50% Gerard del Caño (21.226 euros); 35% Mireia Astivill (14.858 euros), i 30% de dedicació Joan Marc Flores i Roger Parera (12.735 euros).

Es tracta d'uns percentatges  relacionats amb el que creuen "que els hi ocuparà en hores les seves funcions de gestions de l'àrea i de representació en comissions i àrees", va dir l'alcalde.

Sobre aquests imports, Margarita Casanovas (Units per Martorelles) va demanar una comparativa amb els diners que es destinaven el mandat anterior a l'equip de govern, i Candela va dir que "en haver-hi un setè regidor de govern augmenta la partida". Però va assegurar: "Si fóssim sis regidors, seria la mateixa quantitat".

Altres imports que contemplava aquest punt tenien a veure amb les retribucions dels regidors sense dedicació, és a dir, els de l'oposició. Els regidors del PSC-MAPM –Assumpta Pastor i Octavi Mill–, UxM –Margarita Casanovas– i Martorelles En Comú Podem –Juan Francisco García Caba– cobraran en funció de l'assistència als plens (250 euros), a la comissió especial de comptes (50 euros), a la junta de portaveus (100 euros), a la junta de govern local (420 euros) i a les comissions d'estudi (50 euros). A més, cada grup municipal rebrà 1.000 euros anuals, així com 75 mensuals per cada regidor.

Pel que fa als sous de l'oposició, l'alcalde va destacar que "l'assistència als plens extraordinaris fins ara no es cobrava i ara passa a cobrar-se".
Les retribucions es van aprovar amb 9 vots a favor i 2 en contra, de Margarita Casanovas i Juan Francisco García Caba.

Representació plural

El ple també va aprovar els representants als diversos consorcis i comissions de l'Ajuntament, on hi són tots els regidors de l'Ajuntament, inclosos els de l'oposició. Pel que fa als consorcis, els representants són: Candela a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat; Flores a l'Entitat de conservació del polígon industrial i als consorcis per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Besòs Tordera i Parc de la Serralada Litoral, així com a l'Agrupació de Defensa Forestal la Conreria i a l'Associació de municipis catalans per la recollida selectiva porta a porta; i Parera serà als consorcis Localret i Teledigital Mollet, i a la Xarxa local de consum.

La resta d'entitats supramunicipals estan representades per diverses persones: Candela, Nogueres i Casanovas a la Mancomunitat intermunicipal de Martorelles i Santa Maria; Parera i Pastor com a titulars, i Astivill i Mill com a suplents de la Mancomunitat el Galzeran; Nogueres com a titular i del Caño com a suplent del Consorci DO Alella; i Nogueres com a titular i Garcia com a suplent del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès.
D'altra banda, Candela serà el president del Consell Escolar Municipal i els vocals seran Nogueres, Garcia, Casanovas i García Caba. I als consells escolars de les dues escoles i l'escola bressol Candela (titular) i Nogueres (suplent) en seran els representants.

Altres aprovacions van ser les dels representants a la Comissió especial de comptes, que examina, estudia i informa dels comptes anuals de la corporació, i que estarà formada per: Candela com a president, i Flores, del Caño (suplent), Pastor, Mill (suplent), Casanovas i García Caba com a vocals.

Seguiment de Can Sunyer

Per últim, va destacar la designació dels membres del Comitè d'avaluació i seguiment del projecte d'intervenció integral del barri de Can Sunyer. Inicialment l'havien de formar Candela i Del Caño, així com dos tècnics municipals i la interventora. Però García Caba no hi estava d'acord: "S'hauria d'haver tingut en compte l'oposició. Nosaltres havíem engegat aquest projecte i, per coneixements del projecte, hauria sigut interessant". Candela, que també va valorar la proposta d'"interessant", va acceptar, amb conformitat amb el plenari, incloure al mateix García Caba al Comitè en comptes de la interventora.

Edicions locals