La contaminació per diòxid de nitrogen es redueix per primer cop en 10 anys al Baix Vallès per sota del llindar permès

L'estació de control de qualitat de l'aire situada a Mollet ha registrat una mitjana anual de 40 micrograms per metre cúbic

Societat

Durant el 2018, l'estació de control de qualitat de l'aire situada al costat del camp del Germans Gonzalvo de Mollet ha registrat la dada anual de concentració de diòxid de nitrogen més baixa dels últims deu anys.

La mitjana anual ha estat de 40 µg/m3 (micrograms per metre cúbic), que, de fet, és el valor límit anual permès per a la protecció de la salut de les persones que permet Europa, una dada inferior a totes les registrades a l'estació molletana des del 2009. En concret, la dada més alta es va assolir els anys 2015 i 2012, quan la mitjana anual es va enfilar a 46 µg/m3.

La millora de la qualitat de l’aire pel que fa a l’NO2, no és un fet aïllat, ja que s'ha deixat notar a tota la connurbació de Barcelona. De fet, només dues estacions de trànsit intens de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica han superat el límit de la mitjana anual. En comparació als de l’any anterior, cinc estacions havien superat els nivells que permet Europa, mentre que el 2010 eren 17 les que els superaven.

 

Mitjanes anuals de l’NO2 a les estacions amb nivells més elevats de les zones 1 i 2

 

Les estacions que han excedit el valor límit anual permès de NO2 el 2018 han estat les de Barcelona Eixample i Barcelona Gràcia-Sant Gervasi. A diferència del 2017, l’any passat no es va superar aquest límit en cap de les situades a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) 2, que comprèn municipis del Vallès Oriental i Occidental i del Baix Llobregat.

Per tant, un 93% de les estacions de les zones 1 i 2 –28 de les 30 estacions– compleixen el valor límit anual. Pel que fa als valors límit horaris d’NO2 –les mitjanes horàries no poden superar més de 18 vegades els 200 µg/m3–, durant el 2018 s’ha complert l’objectiu a tot el territori. A diferència d’anys anteriors, no s’ha registrat cap valor horari més enllà dels 200µg/m3, mentre que el 2017 ho va fer en vuit ocasions. Així doncs, no s’han donat les condicions per declarar episodi d’alta contaminació per diòxid de nitrogen  i dur a terme restriccions de trànsit.

El diòxid de nitrogen és un gas de color amarronat i d'olor irritant, que resulta tòxic a altes concentracions i que intervé en la formació de l'anomenada boira fotoquímica o produïda per la contaminació atmosfèrica. Les principals causes d'aquest contaminant són el transport, les centrals tèrmiques, la combustió de carburants com gas natural, líquids i sòlids, les incineradores, les cimenteres, les fàbriques de vidre i les refineries.

Edicions locals