El pressupost de Martorelles creix un 6,4% per finalitzar el barri de Can Sunyer

La construcció d'una passera entre el carrer Comerç i la plaça El·líptica, una de les principals inversions

Societat

Laura Ortiz

El ple de l'Ajuntament aprovava divendres el pressupost municipal per a l'any que ve, uns comptes de 9.675.106 euros, 691.530 euros superior al de 2018 (+6,40%). L'increment de la despesa respon a la necessitat d'afrontar inversions com la finalització de la llei de barris.

Pel que fa als ingressos el capítol que més incrementa és el de transferències de capital que passa de 0 a 462.500 euros, que corresponen principalment a transferències de la Generalitat de Catalunya per la llei de barris i 50.000 euros de la Diputació per a la reforma de la façana de l'escola Simeó Rabasa.

Un altre capítol d'ingressos que augmenta és el de taxes, preus públics i altres ingressos. En aquest cas, l'increment respon als 148.000 euros que es preveu que l'empresa Segro, encarregada de la construcció de bona part de les noves naus logísitiques del polígon industrial, pagui a l'Ajuntament com a cessió en concepte del 10% d'aprofitament urbanístic de les edificacions, que van incrementar volumetria per fer possible l'ús logístic.

L'increment del capítol, però, es redueix en part per la davallada de previsió d'ingressos en multes de trànsit després que l'Ajuntament hagi retirat les càmeres als semàfors. En aquest cas la previsió és passar de 250.000 euros en multes a uns ingressos de 150.000 euros.

El pressupost també contempla una reducció dels ingressos d'impostos indirectes principalment de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). "A ningú se li escapa que el polígon està cada cop més construït i això fa que es redueixin els ingressos d'aquest concepte", explicava durant el ple el regidor d'Hisenda, Joan Marc Flores.

Nova plaça de policia

Pel que fa a les despeses, el capítol I, dedicat a personal, augmenta 183.148,28 euros per la creació d'una nova plaça d'agent per a la plantilla de la Policia Local dos llocs més de treball: un d'auxiliar administratiu i un altre de tècnic en comunicació i TiC. Per contra, les despeses en béns i serveis cauen 333.693 euros. En aquest cas, les partides més importants que fan baixar la despesa són, d'una banda, l'adquisició d'una nova escombradora i un vehicle elèctric per al servei de neteja, i de l'altra, que l'Ajuntament deixarà de pagar l'empresa que gestionava les càmeres als semàfors, un concepte que pujava a 104.000 euros anuals.

Una passera per a vianants

El govern municipal de Martorelles preveu destinar al capítol d'inversions per a l'any vinent 818.160 euros, una xifra molt superior a la de 2018. En concret la partida creix 583.910 euros amb l'objectiu de finalitzar les obres previstes a la llei de barris a Can Sunyer. En aquest sentit, la partida més àmplia, de 550.000 euros, es repartirà entre la construcció d’una passera que connecti el carrer del Comerç amb la plaça El·líptica (200.000 euros), que respon a una antiga reivindicació dels veïns de la zona, la finalització de les obres del barri (200.000 euros) i la compra de material per equipar el nou Espai Cívic (150.000 euros) que comptarà, entre d’altres, amb una aula de cuina i una sala polivalent. Una altra partida destacable en el capítol d’inversions és la de via pública, dotada amb uns 200.000 euros, per a la millora de la façana de l’escola Simeó Rabasa (50.000 euros) i diferents projectes viaris (125.000 euros)

El regidor d'Hisenda destacava que l'Ajuntament encara disposa d'uns dos milions d'euros del romanent de tresoreria de 2017 per a despesa però que "tenint en compte que al maig hi ha eleccions preferim que sigui el nou govern sortit de les urnes qui decideixi en què invertir-ho", deia.

El pressupost municipal per a l'any vinent es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC, PSC, MAPM i ICV-EUiA), el vot en contra de la regidora no adscrita, Antonia Pedrero, i les tres abstencions de l’oposició (UxM i PDeCAT).

Edicions locals